Fældning fra jord

Til tops

Nyt arbejds tøj

Sitka Stamme skåret op

Groft bord af brænde stykker